Kategori: Livet i kortversjon

Livet i (lang) kortversjon

Livet i (lang) kortversjon

Tom Helgesen heter jeg. Egentlig med Villy som mellomnavn. Villy med enkel-v. Nå står det riktignok Tom Willy Helgesen i en «dåpsattest» jeg fant en gang, signert forstanderen i en lokal pinsemenighet. Der døper man ikke barn, men jeg ble velsignet – og fikk min attest. Villy eller Willy kan egentlig være det samme, jeg har aldri …

+ Read More